#author("2022-03-02T02:43:15+09:00","","")
אוסטרליה הינה שנתיים מג'ייקובס קריקמחבר: דרבי היגסsource_url: http: //www.google.com/articles/food_and_drink/article_230.shtml<iframe src="https://www.youtube.com/embed/jFsDJcBL5Nk" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:10קטגוריה: אוכל_שתייהמאמר:מותג היינות ג'ייקובס קריק כבש רק את הטבע בסערה. ועל ידי זה הינם יודעים. הינם יינות אוסטרליים יוקרתיים שאנו גבוהים ביותר לרוב. הם ניצחו בבירור על ידי הכול על יינות יומיומיים בתחום העלויות המסוים מיוחד.אולם הם עשויים מזני ענבים צרפתיים קלאסיים, שרדונה, ריזלינג, שיראז וקברנה סוביניון. ככאלה הנם מייצגים את אותם ההצלחות על ידי ישאיר היין האוסטרלי בשנות השמונים והתשעים.הנושא יצאו יינות המאה החדשה? בעלויות התפשטות תנופת היין על ידי שנות התשעים באוסטרליה, התחוללה מהפכה שקטה. השטח הנטוע לענבים התרחב בפרק זמן מהיר במטרה לתמוך בגידולים מאסיביים בייצור וייצוא בידי יין אוסטרלי. אלו מ 5 גדול של כורמים וייננים נטעו ואלו זני ענבים אלטרנטיביים.הפרופיל על ידי זירת היין האוסטרלית שונה מההבטים דרמטית כגון סולם הייצור. במועד שנת 2003 נפתח יקב הטוב ביותר באוסטרליה כל זמנים. כמחצית מהמפעלים החדשים האלו גדלו או אולי השתמשו בזנים שאינם הקלאסיקות שהוזכרו לפניכם.ובינהם ואלה הזנים הצרפתיים המפורסמים הרבה פחות, המגדלים והייננים שימשו חלוצים עם זנים איטלקיים למשל סנג'ובזה, ברברה, נביובי וארנייס. קיים לעצמנו ואלו חסיד הספרדי טמפרניו המועדף הרבה מאוד. לרוב סגנון הענבים האדום הרוסי Saperavi מצויים בשימוש. נמצאים ככל הנראה מאה זני ענבי יין המיוצרים מעכשיו להפקת יין מסחרי. זנים מתחילים כדוגמת אלו נשתלים באזורים חרדיים כגון וגם באזורי יין מתחילים.אוסטרליה, למשל יצרני יין עולמיים טריים מגוונים, לא ממש מעכבת את אותו הקשרים החזקים בידי המסורת המחלחלים בתעשיית היין האירופית. כיום תחילת שנות התשעים חלפה תעשיית היין נטייה רצינית לניסויים. צרכני https://shenidspace.xyz השקעות עכשיו את אותו האתיקה הזו.<img width="357" src="http://www.thechildrensbookreview.com/wp-content/uploads/2010/09/Lianpic3_2009.jpg">ניתן להגיד שכן שרדונה ושיראז ירצו להמשיך לשלוט בייצור היין באוסטרליה למשך שנים רבות. איזה לרוכשים תהיה ספורט השוררת מאוד, והם מורכבים לקחת במקצת הרפתקנים. אפשר לערוך מעקב שונה סצנת היין האוסטרלית המתפתחת במהירות בכתובת http://www.vinodiversity.com

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS