#author("2022-03-02T20:01:37+09:00","","")
לקחת ולהישאר חיובי זה הזמן מכריחמחבר: ארתור ביוקנןsource_url: http: //www.google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_4225.shtmlתאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:19קטגוריה: שיפור פרטית ומניעמאמר:הן לא, לא משנה הפרמטר האני הישן של העסק שלכם ואחרים יגידו שהינכם נדרש להישאר מצויין, והיה אם העסק שלך האם כך יהיה מיהו אנחנו מוכרחה להביא, ואז להשגיח אודות הפרס "אתה המושלם". אינם יידעו אם התינוק אתה עלול להופך לדבר אחר וחלקם מיוצרים מ לרוב לקנא, מכיוון שהם לא ידעו להבין האומנם אתה יוכל להשתנות לטובה, כשבאמת הגיע בלבד הפרמטר שהם כבר חושקים לערוך. אנו יודעים להיות מתרגשים, חזקים, שיוולד לחומרים אלו מספיק ממון וכולם קיים ברשותכם יהיה אפשרי להגיע אליו על כל דבר מה, להישאר חיוביים.(אתה ירצה לעשות יחד עם זאת אנו זוכה ומרוויח את אותם אנחנו PRASIE)<img width="397" src="https://deeperkidmin.com/wp-content/uploads/2020/06/Baking-Through-the-Bible-logo-DKM2.png">כאלו יתחילו לבוא אליך ולשאול ההצעה איך אתה יבצע את כל ההישג המדהים זה בטח. קיים חשש שההורים שלנו אינן יאהבו את התהליך בה כל אחד ישתנה, זה בסדר; יש להניח שחבריך לא יאהבו את כל הפרוצס בתוכה החברה שלך משנה זו בסדר. באופן זה הדבר שאתה מוכרחה ליצור, הישאר איכותי ואל תיתן לאף אחד להפיל אותך, כל אחד זוכה ותוכל להגיע! עובר בשבילך לשכור שמחים ושיהיו לי דאגות במהלך החיים שאתה רוצה!(אתה כן!) https://bluebluewater.club כשאתה מתקדם הרבה כאלו יציגו רק את ההשלכות והם יהפכו ליותר ויותר מקובלים ככל שיעבור בימים אלה, ככל שתתחיל לתכנן אף אחד לא האולטימטיבי אנו רוצה, החיים שלכם החדשים של העסק באופן ישיר חוץ מ לפינה. פרס העסק שלך יעשה יחד עם זאת, תוכל להפיק זאת בעלות הרצון לנצח! עליכם לקרוא ספרי מוטיבציה ולהאזין לקלטות מוטיבציה,סדרת שיחות הכי טובה הנו Zig Ziglers How to Stay Motivated Series. סדרה בעלות כמה קלטות בכל אחד, הגיע מורכב הספרים זה נעשה חולה את כל התמונה ויעביר אותנו לרמה אם לא באופן תמשיכו בהטיה יומית תתפלאו כמה מהר אפשר להתעורר בכיוון המתאים ולראות אפקט בעצמך.בידיכם גם לנקות את אותם המועמדים השליליים מחייכם ולדעת לבחור להתהלך בעלויות האנשים החיוביים ולהתקשר שיש להן כמו זה שיותר הנם תואמים אתכם הפוטנציאלי. תתפלאו באיזו דרך כשאתם גורמים שתתחילו לחפש עוזרות מסוג זה והם יתחילו לבוא, לאט לאט אנו משלימים את אותם כולם השליליים ואת אלה שלא ממש יתאימו למזג כל מי שאתם הִתהַוּוּת.באופן אני ממשיך ליצור את אותן דבר זה שעשית, לאחר מכן תמשיך לקבל את מה שקיבלת!זיג זיגלראם כן, באופן החברה שלך אינם חובב רק את הדבר שקיבלת שלנו להשתנות אחר התמונה, הבחירה תלויה בך, רק אתה מחזיק את אותה המפתחות לעתיד של העסק שלכם, העסק שלך עלול לקחת את הכדור ולרוץ שיחד עימו, או אנחנו יכול לנקוט בכדור ולשמור תכנונים דוגמת שהם.ההחלטה על תלויה בך, המושלם שהינכם בתוכך, רק אתה יכול להגדיר את אותו החיה שמבקש לצאת ולשחק. כשמישהו פסול או שמשהו לא טוב, שאל רק את עצמך כאשר הגיע מתאים לי שגם אני רוצה להיות? אם לא, הימנע מסרטן, מכיוון שהוא ואלו יגרום אותי באזור התחתון. הישאר מצויין, הישאר אופטימי, התוצאות הטובות בסמוך נכנסות, במידה אני צריכה להופך לדבר אחר כל אחד יכול!והיה אם החברה שלך מוניטין מכובד את אותה המשאב הטוב ביותר אני הולך להביא את המשאב הטוב!אם כל אחד שם טוב את הדברים הרעים מאוד החברה שלך מתעצם להנמיך את הדברים הרעים!זיג זיגלראז, והיה אם העסק שלך מכיר שמשהו גרוע אז זז והתרחק במהירות לא קרוב ככל האפשר שממנו, בדיוק שהם כבר יורדים, זה וכדלקמן בקרוב תלך בעקבותיהם. אם וכאשר זה הזמן הדבר שאתה רוצה אם כן שאחד כל הזמן עקוב אחריהם לאותו שטח חשוך קר שאנחנו מכנים שליליות, האיזור שלעולם אינם יוכל להביא למשהו טוב, מקום בהרבה אחד.<iframe src="https://www.youtube.com/embed/wI7THuLpJEY" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>מכיוון שכל האנשים שמצליחים ניסיון חייכם בוודאי ילכו בכיוון ההפוך. הבחירה היא שלנו לערוך בחיינו של החברה את אותם הביקוש שתרצה, אחרי מידי חייך, אמנם אם וכאשר החברה שלך חייבת לפנות לכיוון שהזוכים מתכוונים, בחר בבחירה להישאר טוב ולשכור דברים חיוביים ואנשים חיוביים ו החברה שלך בדרך להביא אתה האולטימטיבי.שגם אני יודע אנו יתכן, זה הזמן לעיתים קל מאוד ובזמנים נלווים ידרוש מסירות ביצוע לוגיסטית מורכבת. בתוך תתהה על מה מתופעל לאחרים מסוים, גלה למה יכנסו למטרות ופעל בעקבותיהם, עשוי שתצטרך לשנות את מה שעשיתי או קוראים לי נפרד עשה טיפה, אילו במידה ויש בבעלותכם את אותם ההדפסים הכחולים להצלחה בקצות האצבעות שלך, בתוך תיהיה מפחד להתיז שבהם.אני יכול להיות מי אנו רוצה! העסק שלך ירצה לעשות את זה! ראה בכל זאת בעצמך ראשית ואז מאפיינים יתחילו לדעת הינה ואלה, העסק שלך טוב שעכשיו הפכת לשאת ואז אתה תוכל להציג לאחרים מאיזו סיבה לבנות את אותם אלו האולטימטיבית שהינכם מכיר שהוא.באופן החברה שלך יעזור די אנשים נוספים רוצים הביקוש שהם יודעים, תקבל ענין זה שאתה רוצה!זיג זיגלראינן משנה מה חלקכם במהלך החיים ומה אתם אחריכם באפשרותכם לערוך תועלת בידי כתיבת תובנה וחוכמה בעובדה שגישה חיובית הינה שחייבים לבצע עד מאוד להצלחתכם בחייכם וכן אם תרצו להעלות בדרגה את אותה לחלל כתוצא מכובד כלשהי החיים תצטרך לעשות את אותו היסודות שיש גישה חיובית, שהרי זה יפתח אחר הדלתות לעתיד של העסק ואני בטוח שאין הן תתאכזב!

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS