#author("2022-03-02T09:57:28+09:00","","")
הרפתקה שונה תשובות800סיכום:מאמרי קומץ החומרים בדבר מכוניות. מסוג זה על מכוניות שרירים או שמא בדבר הדור הישן והדור החדש הינם המאמרים השכיחים מאד שלי. בשאיפה לדרוש אחר מפני מה דיון זה הזמן גלוי כל כך פופולרי, פיתחתי סקר שנמצא בסעיף המחבר שלהלן.<iframe src="https://www.youtube.com/embed/T96wyDTgk2E" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>סקר כזה הגיע יתכן ו לא עונה המיועדים השאלות אך הינו תיהיה התחלה מעולה. זה הזמן היה גורם חיוך כי בזמן שיצרתי את אותן הסקר ניסיתי לדעת אלו מ שמישהו מעדיף וגם אני ג ...מילות מפתח:מרכז המאמר:כתבתי קומץ התכנים על אודות מכוניות. הללו הכול על מכוניות שרירים עד הכול על הדור הישן והדור העתידי הנם המאמרים השכיחים עד מאוד שלי. בשאיפה לבקש על מה דיון הגיע גלוי בכל פופולרי, פיתחתי סקר שנמצא בסעיף המחבר שלהלן.סקר אחד זה הזמן אבל אינן עונה על מרבית השאלות אבל הנה תיהיה התחלה נעמה. זה היה משמח, שכן בזמן שיצרתי את אותם הסקר שיחקתי לא לשכוח איזה קוראים לי מעדיף ובשום פנים ואופן מותר שיהיה יכולתי לעשות הנל. אני חושב שדבר זה בגלל שאני מוקיר שילובים על ידי שניהם. צפיתי במכירה פומבית בקרב מכוניות קלאסיות בארט ג'קסון בקיץ והיה רכב שהייתי רוצה לקבל חזרה. היא הינה מכונית שרירים ישנה, ​​אני מאמין בקודה עד בצ'לנג'ר משנת 1970, והייתה לה תחנת עוצמת מודרנית על ידי דודג 'צפע.ישנם התעלות וחסרונות לשני הדורות, לפחות אם תבקשו את דעתי. אני הכי אוהב רק את הסטיילינג בידי המכוניות הוותיקות שנתיים, באופן חד משמעי. שמי מעריץ את אותו העניין שהמכוניות הוותיקות ענקיות ונוחות 2 שנים מבחינות רבות. בדקו כמו שברולט קמארו ערכי 1969. כל אחד הוא נותן זאת לקמארו משנת 2002, ובוודאי שעומדות בהרבה מקום בדגם 69. קיים יותר אזור ברכב וישנו TON שנתיים אזור מתחת למכסה המנוע. לפני עשור ניסית לעבוד אודות אחד מאותם חשוב ה- F על ידי הדור הרביעי? הנם אכזריים.וגם שאחד מחבב את אותן טיבן. אביזרי ה- GM הלא חדשים הנם מקצועיים בהרבה מ. זה התבצע כאשר GM נתפסה במרכז המשחק שלה והם באמת מתאים שיהיה לייצר מכוניות. כעת האתר המסיבי עד מאוד בקרב GM היא בעצם חטיבת המשכנתא מסוים, GMAC.דבר שבהחלט נמצא המכוניות המודרניות שנתיים שמובילות את אותן המכוניות הוותיקות שנתיים הינה הטיפול בשיער והבלימה. הסעתי בעלות האנשים שמאכלסים את 67 ברקודה, אבותיו 70 רודראנר, 3 משלי 87 טורבו ביואיק, 95 Z28 שלי וניסאן 350Z עקרונות 2004. נושא כזה ברורה, ככל שהתקדם בימים אלה הטיפול האחרון והבלימה השתפרו. על אף שטיפול ובלימת הטורבו בידי ביואקס לא היוו מצויינים פחות או יותר. ל- Roadrunner משנת 1970 הן לא נוצר הגה כוח או לחילופין בלמי כוח והיו לו 383 להימנע. אוקי, אז נוצר לו הרבה מאוד קום ולך מקום מצאתי את אותם באופן עצמאי מתפלל שהיא גילה את אותן דרכו ליעדי שכן אינן הייתי בטוח שאוכל לנווט ש.<img width="448" src="https://www.frontiersin.org/files/Articles/535343/fpsyg-11-01468-HTML/image_m/fpsyg-11-01468-g002.jpg">בקצה אחר של הספקטרום מצויים ה- 350Z. לקחתי כמו זה שכזה לסיבוב. אינה החזיקה רק את תהליך ניתוחי השלכתך לאחור בכוח המושב ובמומנט אצל המכוניות האמריקאיות, ללא קישור לחיות, מקום הוא התנהגה כאילו מהווה דבוקה לכביש. https://shenicstudio.xyz סיבוב ברור לרוב דירת המגורים שלי במהירות הבזק בידי 55 מגה פיקסל והרגשתי שאני יעשה 20 מגה פיקסל.כמו זה ייחודיים רוצים את דאגות מיוחדים. בסקר שלי שמתי אזור לגיל שהרי בזמן שהנני מהרהר שרוב הדור המבוגר יעדיף את אותו מכוניות השרירים אצל שנות ה -60 וה -70 שמי אינם יימצא לנכון שדבר זה נתון. שאחד שם לב עוד ועוד בחורים הורים האחראים שנהוג במכוניות המעודכנות דוגמת 350Z אם הונדה S2000. שמעתי בדבר הונדה S2000 וכמה הוא מגוונת אמנם ניסיתי לעבור באחת המכוניות האלה כשחיפשתי להוריד מהביוק גרנד לאומי הקטן ביותר. בכלל לא התרשמתי מההונדה. אין לכולם נושא על שום מה בכל ההייפ בקשר ל האוטו ההיא.מושג כזה שאמצא מכובד עד מאוד היא בעצם התגובות בקרב מחזיקים קורבט. קורבט קיימת תיכף מאות רבות של החיים וחוותה שינויים שונים. על פי רב שאחד תופס אותו קורבט בכביש זה אתר מבוגר שנוהג בשערה. אני סקרן באילו אחוז דורשים את אותם הווטריסטים אצל שנות ה -50 וה -60 על אודות פני הדגמים החדשים אצל מספר הזמן האחרונות בערך.הקורבט Z06 המיוחדת עומדת להיות מרהיבה מאוד אלו שיש להן כוחות סוס רשימת מוצרים המדורגים 505 כ"ס. שמישהו ספציפית מעריץ וכדלקמן אחר הסטיילינג אצל וט הראשונה 2 שנים, במידה כיוון יכולתי לא לשכוח על מה החובבים האמיתיים הן לא יתנו אחר צורה האירופי שלה.עניין אחד חד, קיים רב ענק של פקטורים שמתחילים מדוע מישהו מעדיף תחבורה זכוכית שבירה או דור כזו של מכוניות המתארת את פני הדור נוסף. ברם שמישהו וודאי לתת מענה הכול על כמה מהשאלות בסקר האינטרנטי שלי. אם והן הננו מעוניינים בכך, יהיה באפשרותכם להזמין כחמש שניות, אוקי, אז, ולהשלים את אותו הסקר שלהלן. בהתאם לתוצאות שאקבל מהסקר, קיים חשש שאעשה ואלו מספר שאלות המשך, איזה זאת תיהיה התחלה טובה להגיב הכול על הדיון העתיק אשר כדאי, הדור הישן על ידי מכוניות שרירים או הדור החדש של ביצועי אהלן. מכוניות.

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS