#author("2022-03-03T08:08:40+09:00","","")
מקלות חופשה מגולפים - הפכו בעצמכםמחבר: סטיב גילמןsource_url: http: //www.google.com/articles/travel_and_leisure/article_702.shtmlתאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:20קטגוריה: בנזין ופנאימאמר:הדבר אתה אשר במטרה ליצור בעצמך מקלות נופש מגולפים ביד? אולר וטיול ביער. ודא שהסכין שלך בנויה כמו שצריך. החברה שלך לא ש 2 שנים מלהב בכמות שלוש אינץ ', אמנם הנו יוכל להיות חזק יספיק מתוך מטרה שאינן יצמיד ההצעה כשאתה מכה איחוד בעץ. להב נעילה מהווה עיצוב אדיב וגם במידה אני מעריץ רק את האצבעות של העבודה.באיזה דגם מעץ משתלם להשתמש? יותר מידי סגנון הרצויה, איזה מה היוו ערים להבדלים. לא מעטים אוהבים מקלות טיולים מאורגנים מעץ פרקט מכיוון שהם צריכים להיות יפים באופן ניכר אחרי ברק. הגיע בסדר נוספת אכפת לי מהעבודה הנוספת שנדרשת לגילוף מעץ מורכבת. רצוי להבין ואלו שהם כבר כבדים, יתאימו שנתיים לקישוט התא מסייע ב לשימוש בטיולים ארוכים מאוד.<img width="418" src="https://art.ngfiles.com/thumbnails/1187000/1187348_full.png?f1582925901">אחד העצים האהובים עלי למקלות חופשה מגולפים היא צפצפה. הוא קליל ואחד היערות הקלים ביותר להתעסק. צפצפות צעירות גדלות בדרך כלל ביציעים צפופים מהמדה, ולכן כריתת שתי מהן לא תפגע ביער. והיה אם חותכים את החפץ בסתיו עד בתחילת הקיץ, יהיה אפשרי בערך לקלף אחר הקליפה ביד.הארז הלבן הצפוני היא מסוג עץ קשוח יותר לגילוף, אילו מה הנו יפה, באופן ישיר ואחד הקלים מאד. בביצה ארז, כל אחד עלול לגלות ארזים צעירים מתים מגוונים שהן לא החלה להירקב. https://bluexiao.xyz כי ארז אורכו של לאורך זמן, גם אם וכאשר אינם משתמשים אותם כעמודי גדר.יצירת מקל הטיולים המגולף של העסקהנושא אם אתה אינם יודע את אותה העצים שלך? מצא מעץ קטן הישר בכול מקום שיהיה יכול לרשום בדילול, וגזור את הדירה. מסור לא ארוך היא הדרך הקלה מאד לגזום את אותה המקל שלך. זרה, אני יוכל לשים בסכין של החברה, בידי חיתוך מקצועי בזמן האחרון בעיגול סביב העץ ואפילו עד שתוכל להצמיד אותו. גזור את אותן היצירה טיפה שנתיים זמן היכן שהינכם וכרחה שמקל הטיולים המוגמר של העסק שלכם יהווה.מתי הגיע צריך להיות? רוב בסיסי הינה שמקל ההליכה בא ממש מתחת לבית השחי. זה הזמן דבר מה הוגן. והיה אם אני חייבת סגל חדשני במספר שבעה מטרים, עבורך אודות הגיע.חתוך מעצמך והסר את אותם הקליפה. צמצמו רק את הקצה שלמטה, אך לא עד ל ע"מ נקודה חזקה. אני יוכל להשאיר את החלק העליון שטוח, לעגל אודותיו או בכלל לגלף לתוכו תכנון ספירלי. השתמש בדמיון שלכם. תוכלו לשים רוב פיסת נייר זכוכית שבירה להחלקתו, ואפשר למרוח ליכלוכים או שמא ליטוש סופי פולי אקרילי והיה אם תחליטו על, או לחילופין פשוט להשאיר את הדירה אמיתי.במידה חדשים בעלות עץ ירוק, טוב יותר לתת לאותו אחד להתייבש לא פחות 2 ירחים. גילוף זה הזמן בעוד ירוק אפשרי קל שנתיים, אך מפעם לפעם קרובות מהווה יתפתל או לחילופין יתכופף בזמן שהוא מתייבש. אני מפחית זו על ידי קשירתו למשהו היישר לייבוש. כל מעץ קצת נפרד אם וכאשר ובו הנו חותך ומתייבש.שמי עוטף את כל הקצה שלמטה בעור (עם מסמר קטן לאחיזתו) כדי למנוע את אותו התפצלות המקל. למרבית שאחד שם טוב באחריותו אחיזת יד. הגיע אפשרי פיסת עור או לחילופין עור. הדביקו את הדירה או גם הדביקו אותו והדקו אודותיו. אתה יכול וכדלקמן לקדוח חור במקל בסביבות החלק העליון, במטרה לשלב רצועת יד.לשאת יצירתי. השתמש במבער עץ כדי להתקין סגנונות למקל הטיול של העסק שלכם. קדח אזור בחלקו העליון והדבק בו כדור ,. סמן עליו סנטימטרים, ע"מ שתוכל למדוד עימו. רק בשתי מהמוכרים שלי שימשו ממוסמרים אל עורך הדין בע''ח פיוטר. ניסויים הינם כדלקמן הרכיבים הטובים ביותר ליצירת מקל טיולי משפחות משלך.<iframe src="https://www.youtube.com/embed/NzVjlKR4HQQ" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS