לקלוט רק את הגאוצ'אצ'י459סיכום:Geocaching מהווה השיגעון החדש שמניע את אותו התאמה של המקומות לבקר בקרב תיירים רבים עתה. Geocaching מחזיקה טכנולוגיית ערכת מיגון שטח גלובלית (GPS); פריטים לא גבוהים בעלי חיוניות קטן מוסתרים על ידי תיירים ואז תורם של חבורה או אולי תייר אחר לגלות את המקום. http://Geocaching.com היא בעצם מגרש המכוניות שמשתמשים כש גיאוגרפים ע"מ לתקשר, כשיקרה כדלקמן מייצר מטמון הנו רושם את המקום ניסיון ע"מ שאחרים ידעו לאתר את השיער. אלו שמוצא בכל זאת משאיר פרויקט בתורו. המעוניינים פשוטים ושוכנים בווא ... https://bluecat2.xyz מפתח:טֶכנוֹלוֹגִיָה<img width="437" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Tommy_Flowers.jpg/221px-Tommy_Flowers.jpg">הפקת המאמר:Geocaching מהווה השיגעון החדש שמניע את אותה התאמת המקומות להתנסות ב אצל תיירים עשירים עכשיו. Geocaching מעסיקה טכנולוגיית רשת מיקום גלובלית (GPS); רהיטים קטנים שיש ברשותם ערך קטן מוסתרים באמצעות תיירים ואז תורם אצל משפחה או שמא תייר שונה למצוא אודותיו. http://Geocaching.com הנו האתר שמשתמשים ש גיאוגרפים ע"מ לתקשר, כאשר אחד מייצר מטמון הנו רושם את הדירה שם במטרה שאחרים ידעו לגלות את המקום. אלו שמוצא אותם משאיר דבר בתורו. החפצים בסיסיים ושמורים במיכל פלסטיק למרבית מתאים למים. זה אפשרי כל מה שצריך לדעת שתקליטור, כמה תכשיטי זהב, עם מפתחות למשחקי מחשב אישי או אולי ספרי קריאה.הכניסה למטמון גיאוגרפי אינה קשה; כדלקמן נרשם בכתובת http://geocaching.com, קונה ערכה GPS, רוכש כרטיס או אולי מוכן לנהוג ומתחיל. מערכת ה- GPS המשתמשת באותות לוויניים כדי להציב את כל המשתמש במיקום לכל התרחשות בעולם ב-2 מטרים דיוק המתארת את מצג, כמו גם על שום מה להתקשר למקומות אחרים באמצעות מדידות הרוחב והגובה זה או אחר. באמצעות שקיבלתם בניית על אודות מטמונים מוסתרים מ- http://geocaching.com השחקן יכול להזין אחר הקואורדינטות אצל האוצרות הנסתרים סביב השטח בו היא בעצם קיים וקובע על שום מה לאתר; בזמן של אותר מהווה משאיר דבר חשוב מאחורי פריט ורושם רשומה במקום.<iframe src="https://www.youtube.com/embed/IKwrlkQkZNk" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>יהיה אפשרי לשלוח מערך GPS שלכל חנות העוסקת בציוד באזור הפתוח. חפצים GPS אינם צריכות לקחת מנות יקרות, אך https://rishonpest.xyz . מטמון גיאוגרפי זקוק לטקט ולזהירות אודות המטפחים לנקוט בקפידה. 2 מטמונים נעצרו בידי המשטרה בגין התקנה חשודה בניסיון להסתיר את כל המטמון. הם והן מעדיפים לתכנן שאין הן יבחינו בציבור שכן מטמונים "הוברחו", במילים אחרות הושחתו או אולי נגנבו באמצעות אחד שאינן בקי את אותם המשחק. אם וכאשר צייד מטמון גיאוגרפי מוצא מטמון מושחת עד גנוב הנם יעשו רשומה בשטח המטמון והבעלים ראשוני מוזעק בדוא"ל שידע לחלוף, לסדר עד למחוק רק את המטמון.פתרונות מעניינות נוספות לחשוב משחק הרשת זה אינן מקיפות מטמון פיזי שאפשר למצוא, אלו מ המתארת את השחקנים להכניס בקואורדינטות המוצעות בידי המיקום ולשלוח נקודות בדוא"ל פעם נוספת בדוא"ל. מטמון וירטואלי מכריח שחקן להזמין משלוח בדוא"ל שם טוב או גם מבצע בדוא"ל אם תמונה אצל באופן עצמאי בשטח, מטמון האדמה זקוק לפרטי מאובנים או אולי גיאולוגיה בסקטור ומטמון מצלמת פירמה ש שהנגן יצלם את כל למכשיר שלו בידי מצלמת פירמת ציבורית באתר.פשוט מהגאו-שואבים מטיילים חוץ לים לציד מטמון, אילו רובם שומרים לתכנן אותו מקומי. זו פעילות חדשנית שאפשר לבחור לכל חג או אולי נופש. הגיע דבר שבשגרה הוא נהיה אותם למעניין 2 שנים ומניע.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-03 (木) 07:17:11 (126d)