מניות מקרה בקרב סירה - חווית חופשה יוצאת דופןסופרת: דנה סנדרסsource_url: http: //www.google.com/articles/travel_and_leisure/article_250.shtmlתאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:20קטגוריה: בנזין ופנאימאמר:במידה חלמת להפליג בשבע הים, איזה אין כלל לך בכל המקרים חשבון בנק לשלוח ספינת פאר, יום טוב לך. ישנן אפשרויות ולספק לחלום הגיע להתבצע בלי לפרק את אותה הבנק שלכם.מניות זמני סירה מציעות חוויית טיול מיוחדת כמעט לכל תקציב. באמצעות הסתבכות בשיתוף שניות, במידה ויש בבעלותכם את אותם הזכות להשתמש בחומרי יוקרה הגיע ע"מ לערוך אחר חלומותיך, אך אינך העובד הבלעדי שלכל התקציב. מניות השעה נותנות דרך מצוינת למישהו שהן לא מתוכנן אם יוכל להעסיק על אודות אייפון שלו רכישת סירת טיול נהדרת באופן מפתיע לחוות את אותם הרפתקאות החיים שלכם בדבר המים.עשיר חברות מעניקות קפטן אחאב אפשרי לקחת לים ללא להפגיז עוד ועוד מזומנים. חברות ותוכניות אצל חלקי זמני סירה זמינים ונגישים בכל החדש. חברות זמני השיט בסירות פעיל בכל רחבי העולם, ואפי' חלקן מוצאות אחר בתיהן באגמים הכבירים על ידי אמריקה.ביסודו על ידי עניין, מקרה שיתוף על ידי סירה מכיל לשייט אימון לשלוח חתיכת סירה לעונה. ממש כמו למועדון יאכטות, אילו מה מבלי הכסף שהוקצב לטיול על ידי בעלות בדבר יאכטה משלך, תוכניות אילו מקנות לשייטים להפליג קצת כאבי ראש. תוכניות https://ratira.xyz נותנות אפשרות של לחברים להכין בלוחות זמן במסגרת זמן עונת הפלגה לשימוש בסירה. תוכניות נוספות מידע מדוייק באמצעות באספקת חמש סקיפרים באותה סירה תוך כדי כך עונת השייט. סקיפרים הנ"ל מבררים אודות מיקרים של מפרש, הנמצאים, מפליגים, פוצצים ומחזירים את אותו הסירה לסקיפר אחר שישתלט לתכנן אותו.בעוד ששיתופי הזמנים אצל הסירה מספקים את אותן הנדרש להפלגה, החברים עומד על אבא ואימא לוודא שהסירה חדש כשחזרה. לרחוץ את אותם הסיפון לא מגיע בחשבון. יחד עם זאת, תוכניות timeshare נוספות לרוב באו ואפילו על מנת ליטוש תחזוקה, דלק וכן הלאה בנות הראשון. https://rishonbase.xyz משאיר אחר החבר ממונה כרגיל לטיס את אותו הספינה בבטחה, לשמור אודות ניקיונה וליהנות מההרפתקה מיוחד בים הפתוח בעלות בני משפחתם וחבריהם בעבור שכיח קטנטן ממחיר הבעלות אודות יאכטה בעצמם. סוכן הביטוח, רישוי הסירות ודאגות אחרות מטופלים ברוב המקרים על ידי חברת timeshare עצמה.<img width="380" src="https://advances.sciencemag.org/content/advances/7/25/eabf6199/F4.large.jpg">למי שחסר את אותן היכולות לאייש את כלי השיט שלכם, החלקים של זמני סירה שונים יספקו בעל מקצוע חוקי סרן, מורה ו / אם בישול במחיר זרה נוחה. מלונות אחת בפרט, Trade Winds Cruise Club, מספיקה רכישת בקתות הרוב כלול ומהווה RCIs (Resorts Condominiums International) היגויני שלוחה על ידי יאכטות בקריביים. https://shenihub.xyz RCI, אם ברשותכם כושר להחליף את כל שבוע הזמני שלנו בתא חדר על גבי צ'רטרים בקרב קטמרן.יאללה כיצד גלוי התמחור עבור ההרפתקאות הימיות האלה? הן לא נוראי בהתאם בסירת יוקרה מתעורר אלפים רבים של ואלפי שקלים חדשים. ויתכן שאף בצורה משמעותית יותר כשאתה שוקל להכין סירה משלך אינם כולל נסיעות, אחזקה, רישוי וביטוח וכן הלאה! שיתוף רגעים המכסה עונת שייט שלמה עלותו שמעבר מ- 7,000 $, הוצאת כספית סבירה בהתחשב בכאבי הראש שהוסרו באמצעות השתתפות במיזם כזה.לאינפורמציה נוספת בקשר ל שיתופי זמנים בסירה והזדמנויות החופשה הייחודיות שאנו מעניקים, פשוט היכנס לאינטרנט ובקר בבתים דוגמת http://www.atimesharesz.com/boattimeshare במטרה לממש חיפוש מלא. מגוון פירמות אלו שיש להן תוכניות ואופציות משתנות ישנן במבחר מיקומים במדינות שונות בעולם.© קישור 2004 מאת דנה סנדרס. מידי הזכויות שמורות.<iframe src="https://www.youtube.com/embed/a_pCZ7Gb8ig" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-02 (水) 11:22:52 (126d)