Ο νεροχύτης κουζίνας της Nivito είναι η τέλεια προσθήκη σε κάθε σχεδιασμό πολυτελούς κουζίνας. Αυτός ο νεροχύτης υψηλής ποιότητας είναι κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας και διαθέτει κομψό, μοντέρνο σχεδιασμό που θα κάνει μια δήλωση σε κάθε χώρο. Η μεγάλη, βαθιά λεκάνη είναι ιδανική για μαγείρεμα και καθαρισμό, ενώ η ενσωματωμένη σανίδα αποστράγγισης διευκολύνει τον καθαρισμό των πάγκων σας. Με το όμορφο φινίρισμα και την εξαιρετική του κατασκευή, ο νεροχύτης κουζίνας της Nivito είναι η τέλεια επιλογή για κάθε απαιτητικό ιδιοκτήτη σπιτιού.

https://www.nivito.com.gr/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-03 (日) 16:06:23 (40d)